W dzisiejszych czasach aby móc bezpiecznie rozwijać swój biznes należy liczyć na wsparcie specjalistów księgowych, którzy świadczą więcej niż podstawowe usługi. Centrum wsparcia i rozwoju biznesu zostało założone właśnie w tym celu. Założyciel biura posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie księgowości, kadr i płac oraz Certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych. Naszą ofertę adresujemy do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą:

 • obniżyć koszty prowadzenia rozliczeń podatkowo-księgowych,
 • uniknąć odpowiedzialności za błędy księgowych,
 • zaoszczędzić czas poświęcając go na rozwój swojej firmy.

Prowadzimy szeroki zakres usług księgowych:

Ewidencje podatkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów:

 • księgujemy dokumenty w odpowiednich do wybranych form opodatkowania ewidencjach
 • prowadzimy rejestry zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzamy deklaracje podatkowe
 • informujemy podatnika w wybrany przez niego sposób o wysokości podatków

Księgi Handlowe (pełna księgowość):

 • opracowujemy plan kont oraz przyjętą politykę rachunkowości w firmie
 • księgujemy dokumenty w księdze handlowej
 • prowadzimy rejestry zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzimy rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Rozliczenia kadrowe:

 • sporządzamy listy płac
 • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe ZUS
 • prowadzimy akta osobowe
 • prowadzimy wszelkie niezbędne ewidencje pracownicze (ewidencja czasu pracy, karty wynagrodzeń)

Ponadto jeśli prowadzisz działalność:

 • sporządzimy korekty za poprzednie okresy
 • wyprowadzimy akta osobowe
 • przeprowadzimy analizę podatkową firmy

W naszym biurze dodatkowo możesz załatwić :

 • rozliczenie VAT budowlanego
 • wypełnienie rozliczenia rocznego PIT
 • wypełnienie wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • rozliczenia świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia

Pracujemy na profesjonalnym oprogramowaniu Comarch ERP Optima.
Comarch ERP Optima to nowoczesny i kompleksowy program wspierający pracę biur rachunkowych. Zaletą oprogramowania jest bieżąca aktualizacja i dostosowanie programu do zmian w przepisach, zapewnia to naszym klientom bezpieczeństwo oraz przechowywanie danych zgodne z przepisami.